Zvuky vozidla - alchymie techniků Renault

Směrovky, upozornění na to, že jsme si nezapnuli bezpečnostní pás, zvukový signál senzoru při couvání atd.: tyto zvuky doprovázejí cesty každého řidiče. Jsou součástí jeho každodenního života. I když se může zdát, že jsou bezvýznamné, tak ve skutečnosti jsou plodem pečlivé práce. William Rodriguez, vedoucí designu Renaultu, nám vysvětluje úkoly a tvůrčí proces doprovázející vývoj zvuků na palubě současných a budoucích vozidel Renaultu.

Proč pracovat na zvucích, které slyšíme uvnitř vozidla? O jakých zvucích přesně mluvíme? A jak se tyto zvuky vyrábějí? Tyto otázky si běžně neklademe. Nicméně jsou důležité pro vytvoření celkového prožitku na palubě vozidla. Pro vedení designu Renaultu jsou proto tyto otázky zásadní. Jednak kvůli tomu, aby řidič správně pochopil sdělení předávané těmito zvuky. Jsou ale důležité i pro značku, která může pomocí těchto zvukových prvků posílit svou identitu.

Práce na zvukovém designu uvnitř vozidla se týká tří velkých skupin zvuků. Zvuky, kterým se říká „předpisové“, informují nebo upozorňují, jako jsou směrovky nebo upozornění na to, že jsme si nezapnuli bezpečnostní pás. Pak jsou tu zvuky na podporu řízení, jako je senzor pro couvání nebo upozornění na přejetí pruhu. A konečně zvuky, kterým se říká „multimediální“ a které se vztahují k činnostem prováděným na centrálním displeji.

Vytvořit strategii zvukového designu je důležité z řady důvodů. Jednak proto, abychom nabídli uživateli jedinečný zážitek tak, že nalezneme správnou rovnováhu mezi zvukem a dalšími vizuálními nebo hmatovými podněty. Tyto zvuky musejí být pochopitelně příjemné pro uživatele, ale musejí také předávat patřičná sdělení: informovat, potvrzovat, upozorňovat, varovat. Umožňují řidiči, který je instinktivně interpretuje, přizpůsobit adekvátně své chování. Následně proto, abychom vytvořili specifický zvukový svět, který je součástí identity značky Renault. Všechny zvukové prvky, které oživují vnitřní prostor a displeje vozidel umožňují posílit identitu značky obdobně jako světelný podpis nebo reklamní slogan. Cílem je vyvolat emoce tím, že nabídneme pozitivní a příjemný zážitek z řízení se zvukovým rozsahem.

Zvláštní pozornost jsme věnovali ikoničnosti zvuků, abychom vytvořili opravdový zvukový doklad totožnosti Renaultu. Pokud jde o umělecký záměr, chtěli jsme, aby byly zvuky Renaultu koherentní s identitou značky, což je samozřejmě podstatné, ale zvuky musejí být také příjemné a pozitivní, vysvětluje William Rodriguez.

Oddělení uživatelských zkušeností designu Renaultu pracuje v současnosti na zcela nové generaci zvuků ve vnitřním prostoru sériových vozidel, která se začnou vyrábět v dalších letech s tím, že se začne u Méganu E-TECH Electric. Práce na zvukovém designu probíhá obdobně jako v případě procesu klasického průmyslového designu na základě „zvukových skečů“ vytvářených pro každý zvuk na základě celkového uměleckého záměru a typu sdělení, které chceme předat. Tato práce probíhá na základě databáze zvukových materiálů tvořené nahranými zvuky.

Pro vytvoření pohody a příjemných zvuků se jako hlavní zdroj inspirace velmi rychle ukázala příroda. „Pracovali jsme s paletou zvuků inspirovaných přírodou: zvuky kusů dřeva, které se třou o sebe, nárazy, obilí, které se chvěje, kapky vody...“ Potom došlo ke stylizaci těchto zvukových materiálů a jejich mixování pomocí počítačových programů na zpracování zvuku, následně k testování ze strany budoucích uživatelů, kteří se podělili o své dojmy. Zvuk byl takto považován za příliš „ponurý“, příliš „suchý“, jiný za příliš „plastický“ nebo příliš „melodický“. Na základě zpětné vazby od uživatelů byly zvuky přepracovány, otesány, ořezány, ostříhány ... přičemž jsme dbali na to, aby vždy odpovídaly předem stanovené strategii, založené na příjemnosti, a původním zadávacím podmínkám. Vše v úzké spolupráci s ostatními útvary, jako jsou útvary pro výrobky, engineering a marketing. Kompletní přepracování zvukového designu budoucích vozidel Renaultu je dokončeno. Výsledek bude možné uslyšet na palubě nových modelů ze sortimentu od příštího roku.