Udržitelná logistika pohledem Kateřiny Hájkové z firmy GEFCO

Udržitelnost ve firmě stojí, dle slov Kateřiny Hájkové, manažerky kvality a PMO logistické společnosti GEFCO pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, na odpovědnosti každého pracovníka. GEFCO letos obdrželo zlaté ocenění EcoVadis právě za politiku udržitelnosti, které firmu z hlediska společenské odpovědnosti (CSR) řadí mezi top pět procent firem v podnikatelském sektoru. Zeptali jsme se, jak firma podnikající v oboru, který nemá u široké veřejnosti punc zeleného podnikání, dosáhla tohoto vynikajícího výsledku.

Co je podle vás klíčové pro udržitelnost podnikání ve vašem oboru?
Podle mě je udržitelnost širší pojem než jen ekologie. Vnímám ji jako celkový přístup v logistice a odpovědný přístup k zákazníkům. V podstatě jde o to, abychom my nabídli takové služby, díky nimž se pak zákazník může plně soustředit jen na své podnikání a to, co se děje při balení či přepravě zboží, přenechali s důvěrou nám. Důležitá je přitom dlouhodobá spolupráce. Abychom mohli klinetům doporučit optimalizaci a společně pracovat na co nejefektivnějším řešení, musíme zákazníka a jeho dodavatelský řetězec i všedchny potřeby do detailu znát. K udržitelnosti je tedy třeba odpovědnosti, partnerství a dlouhodobé spolupráce. Různé případové studie sice mohou ohromit, ale jde především o každodenní práci. Ta je možná jen díky motivaci samotných zaměstnanců napříč firmou. Díky nim může logistický profesionál vylepšovat poskytnovaný servis.

Jak to souvisí s finanční stránkou?
Udržitelnost by nebyla možná, pokud by pro firmu nepřinášela zpětný efekt. Udržitelnost a ekonomika jdou obvykle ruku v ruce a vůbec nepokládám za špatné, když prvotním motivem pro udržitelnost je právě třeba snaha o vyšší efektivitu a úsporu financí. My v GEFCO máme interní program STIM na předkládání a hodnocení zlepšovacích návrhů našich zaměstnanců. Dostáváme jich třeba i dvě stě ročně a posuzujeme je podle kritérií jako jsou kvalita, čas, prostředí, bezpečnost práce, image a tým. Pokud pak konkrétní námět realizujeme, přináší obvykle i ekonomický efekt. Může se změnit struktura dodavatelského řetězce nebo volíme dopravní prostředky s adekvátní přepravní kapacitou. To má pak samozřejmě dopad i na produkci emisí. Jsou to tedy spojené nádoby.

Jaké jsou tedy konkrétní příklady udržitelnosti z nabídky vašich služeb?
Často se snažíme pro pravidelné toky využívat železnici, která ve srovnání se silniční dopravou produkuje pouze jednu pětinu CO2. Vždy je nutné vše pečlivě zvážit. Tedy zda máme pro takové řešení dostatečné objemy, zda je k dispozici vhodná infrastruktura a jak budeme řešit první a poslední míli, pokud nejde o dopravu do podniku disponujícího vlastní vlečkou. V žádném případě nesmíme klienta ohrozit delšími dodacím lhůtami. Druhým příkladem, který ráda zmíním, jsou naše vratné obaly Gefboxy. My tyto plastové vratné přepravní boxy nabízíme zákazníkům již přes třicet let. Původně byly vyvinuty pro klienty ze sféry automobilového průmyslu, dnes je ale využíváme i pro další segmenty. Denně přepravíme 130 000 těchto boxů. Zajišťujeme celé jejich toky, včetně mytí a tato služba přináší zákazníkům v souhrnu výraznou úsporu oproti používání jednorázových obalů. Vedle toho máme spoustu příkladů, kdy kolegové naleznou ve stávajícím projektu možnost pro
nějakou optimalizaci. Například zjistí, že původní přepravní kapacity byly naddimenzované a pokud se upraví podle reálné potřeby, může to nakonec přinést i snížení emisí o desítky procent ročně. A máme také řadu příkladů, které se týkají primárně nás interně. Třeba v naší největší české pobočce v Kolíně, kde máme skladovací plochu pro šest tisíc vozidel, jsme zavedli LED osvětlení a roční úspora činí 78 procent, což odpovídá produkci CO2 na 161 zpátečních letech mezi Paříží a New Yorkem. To nám potom dovoluje pracovat na úspornějších řešeních také pro zákazníky, neboť tuto technologii již máme ověřenou z vlastního provozu.

Pojďme se ještě vrátit k těm vratným obalům, které jste zmiňovala. Plastové přepravní boxy, to nezní úplně ekologicky. Přesvědčíte nás o opaku?
Ráda, Gefboxy v současné době využívá více než 2 000 našich zákazníků, kteří chtějí budovat ekologicky šetrné dodavatelské řetězce. Díky nim nedochází jen k eliminaci množství jednorázových přepravních obalů, ale zároveň ke snížení uhlíkové stopy, resp. počtu kamionů na silnicích díky lepší stohovatelnosti vratných boxů a efektivnějšímu využití nákladového prostoru. Můžete je zkrátka stavět na sebe, aniž by se poškodily přepravky úplně vespodu. Karton takovou nosnost prostě nemá. My máme v Evropě 26 center, která se specializují právě na vratné obaly. V dostupnosti jsme tedy hodně flexibilní. Navíc v případě poškození jsou tyto přepravky stoprocentně recyklovatelné. Vše se pak promítá i do ekonomiky. Nevznikají náklady na obalový materiál ani na jeho likvidaci a díky vyšší stohovatelnosti se snižují i přepravní náklady. Ve vratných obalech vidíme obrovský potenciál do budoucna.

Jak se oblasti, v níž podnikáte, dotkla pandemie covid-19? Změnila i požadavky a očekávání zákazníků?
Pandemie otřásla celým světem. Zažili jsme dosud nevídané výkyvy, s nimiž bylo velmi obtížné se vyrovnat. Pro logistiku ale přinesla také velké výzvy, které se nám daří zvládat. Máme zpětné reakce zákazníků, kteří si nás velice váží za to, že jsme jim místo předem stanovených měsíčních objemů poskytli flexibilitu a dovolili jim upravovat objednávky přeprav ze dne na den. Byla to doslova šoková terapie, ale i ve značně ztížených podmínkách se nám podařilo prokázat, že naše heslo Partners, Unlimited stále platí. Z průzkumu, který u klientů realizujeme každé dva roky, jsme dostali skvělou zpětnou vazbu. Respondenti někdy dokonce zmiňovali konkrétní kolegy z dispečinku, kteří jim v kritických situacích pomáhali. A my jsme to těmto konkrétním kolegům samozřejmě ihned sdělili. Takže jak jsem už řekla, cítím velkou hrdost, že pracuji právě s takovými kolegy. A mám pocit, že jsou dnes i zákazníci více otevřeni novým řešením a zajímají se, zda flexibilitu, kterou jsme jim nabídli v době pandemie můžeme nastavit i do budoucna. Zde mám poměrně aktuální příklad, kdy klient poprvé po letité spolupráci poptal možnost digitalizace průvodních dokumentů, ačkoliv doposud trval na jejich listinné podobě.

Jak vlastně zákazník pozná dopad změn? Dostává od vás hodnocení nebo reporting?
Ano, zhruba 150 zákazníkům poskytujeme pravidelně reporty emisí CO2, které pak využívají pro vlastní zprávy o tom, jak svým podnikáním ovlivňují životní prostředí.

Vaše společnost letos obdržela zlaté ocenění EcoVadis. Co konkrétně to pro vás znamená?
Této úrovně dosáhne v celosvětovém měřítku jen pět procent firem. Hodnocení probíhá podle kritérií CSR, tedy s ohledem na ekologii, etiku a porovnává se to s výsledky firmy. Jde skutečně o velice významné ocenění naší snahy o udržitelný rozvoj. A je patrné, že téma udržitelnosti a zeleného podnikání je hodně blízké mladé generaci. Mladí lidé mají o ekologii zájem a jsou hrdí na to, že mohou pracovat ve společnosti, která k životnímu prostředí přistupuje ohleduplně.