Mezinárodní summit EIGA probíhá v Praze

Mezinárodní summit Evropské asociace technických plynů (EIGA) se bude koná v Praze ve dnech 30. – 31. května 2024 a do české metropole přijede 130 delegátů z 20 zemí Evropy. Majitelé a top management největších plynařských firem budou diskutovat otázky spojené s výrobou a distribucí technických plynů. Řešit se bude také problematika bezpečnosti a péče o životní prostředí.
EIGA každoročně organizuje dva velké summity a letní setkání se konají pravidelně v největších evropských městech. Na letošním pražském setkání bude dominovat vodík. Vodíkový průmysl expanduje a investoři v něm vidí obrovskou příležitost. Ve světě je v současnosti realizováno přes 1 400 vodíkových projektů (projekty nad 1 MW) s tím, že lze pozorovat 40procentní meziroční vzestup počtu projektů. Centry vodíkového rozvoje jsou dnes především EU, USA, Japonsko a Čína.

„Pro nás je velkou poctou, že pro rok 2024 padla volba na nás a Praha se stala hostitelem summitu. Oblast technických plynů není tolik všeobecně známá, ale pro průmysl a zdravotnictví je nepostradatelná,“ říká Ing. Petr Partsch, předseda představenstva ČATP a dodává: „Letošním hlavním tématem je vodík a jeho možnosti využití v průmyslu, energetice a mobilitě.“ Technické plyny mají široké uplatnění a tuto oblast v České republice zaštiťuje Česká asociace technických plynů, která je řádným členem EIGA. Technické plyny se používají mimo jiné v metalurgii, ve strojírenském průmyslu při svařování, v potravinářském průmyslu jako ochranné atmosféry a v chemii. Své nezastupitelné místo mají i v lékařství, kde může být příkladem použití medicinálního kyslíku pro dýchání při nedávné pandemii Covid 19. Mezi technické plyny patří například kyslík, dusík, argon, vodík, oxid uhličitý, acetylen, helium, xenon atd.